Gevaren van traditie binnen de kerken

 

Auteur: Pieter Schipper

 

Waar gaat het boek over?
Door de jaren heen, zijn er allerlei tradities de kerken binnengeslopen, waarvan de vraag is of deze wel Bijbels zijn. In dit boek wordt gekeken hoe dit is ontstaan en wat hierover in de Bijbel staat beschreven.
De beschreven onderwerpen zijn:

 

Bekeringplaatje boek v1

Uitverkiezing

Eens een kind van God, altijd een kind van God?

Formulieren en geschriften

Bijbelvertalingen

Doop

Avondmaal

Het oude- en nieuwe verbond en de wet

Vrouwen in de gemeente

Muziek en dans

Gaven van de Geest

Dodenrijk, Hemel en Hel

Wederkomst en toekomst

Hoe herken je een Bijbelse gemeente?

 

Doel van het boek
Door het geloven in leerstellingen, die niet op de Bijbel zijn gebaseerd, zijn veel kerkgangers het zicht op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus kwijtgeraakt. Ik hoop dat dit boek een hulpmiddel zal zijn, om ogen te openen voor het evangelie.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.